děti ztracené v meziprostoru 2.

1.6. 2021 od 16:00

NEVEŘEJNÁ NABÍDKA JAKO PODĚKOVÁNÍ

pouze do soboty 22.5.

Druhý díl přednášky

děti ztracené v meziprostoru

1. NEUROBIOLOGICKÝ OBRAZ

16:00 – 16:55

Bibiana Naďová

Zaměříme se na střevní mikrobiom a jeho funkci. Podíváme se na to jaký má dopad dysbióza na nervový systém a jak to následně může ovlivnit vývoj dítěte.

Co všechno může způsobit poškození střevní mikroflóry a jak to dokážeme rozpoznat v symptomatice našich dětí.

16:55 – 17:00 pět minut na občerstvení

2. Vztahová vazba

17:00 – 17:55

Bibiana Naďová

Všichni se rodíme jako společenské bytosti, připravené vytvářet vztahy. Při výchově rozvíjíme hlubokou a trvalou důvěru vůči svým rodičům a dokážeme vyjadřovat všechny svoje emoce, překypujeme radostí, nadšením a zvědavostí. Ale co se stane, když to tak není ? Proč naše děti potláčejí přirozenou životní sílu a tuto vrozenou připravenost na sociální kontakt ? Proč mají strach ze vztahu ? Proč mají děti strach vyjadřovat hluboké potřeby útěchy a radosti. Proč dusí v sobě své přirozené potřeby a stěhují se ze vztahu. Setrvávání v obranném postoji nakonec může vyústit v to, čemu se říká „zablokovaná důvěra“, potláčení vrozených vztahových potřeb útěchy a přátelství. Zaměříme se na typy vztahové vazby a na to jakou symptomatiku můžete pozorovat při tom, kterém typu.

17:55 – 18:00  pět minut na občerstvení

3. Neuromotosenzorika

18:00 – 18:55

Lívia Bodó Végh

Livia nám poví o tom co je to vlastně ta neuromotosenzorika a jak její nestandartní vývoj ovlivňuje dozrávání nervové soustavy.

přednáška

děti ztracené v meziprostoru

1.6. 2021 od 16:00

tato nabídka vyprší za:

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

přednáška

děti ztracené v meziprostoru 2.

1.6. 2021 od 16:00

Bibiana Naďová

Je dítě z vesmíru a pochopila svoji roli zde na Zemi.

Bibiana je autorka systému komplexní diferenciální diagnostiky.Věnuje se detailní diagnostice poruch jako je ADHD, Autismus, Specifické poruchy učení či Asperger.

Je školitelkou a terapeutkou ve společnosti EEG BIofeedback inštitút Slovensko a terapii se věnuje více jak 13 let.

Lívia Bodó Végh

Je terapeutkou tělem i duší.

Lívia se věnuje senzomotorickým terapiím /zejména pak Ayres a PSMT – plánovaný senzomotorický trénink/ od roku 2013.