přednáška

děti ztracené v meziprostoru

Máte dítě, které nemluví a už dávno by mělo?

Pak se společně podíváme na jeho neurobiologický obraz.

Máte dítě, které nerozumí a už dávno by mělo?

Pak se společně podíváme na jeho vztah k sobě, druhým a světu.

Máte dítě, které jiné zvlášnosti?

Pak se společně podíváme na jeho nerosenzoriku.

Máte dítě, které má nespecifické symptomy ukazující na PAS?

Pak se společně podíváme na jeho neuromotoriku.

Máte dítě, kterému byl diagnostikován Autismus?

Pak se společně podíváme na jeho symptomy z blízka a najdeme jejich příčinu.

Zajímá Vás jiný odborný pohled na symptomatiku Autismu

na základě zobrazovacích metod jako je EEG, EKG, audio a jiné?

Jste psycholog, speciální pedagog, učitel nebo rodič, kterého zajímá problematika autismu?

děti ztracené v meziprostoru

V první části se budeme věnovat:

 • neuropsychologickému
 • neurobiologickému
 • neuromotorickému
 • neurosenzorickému
 • psychologickému obrazu autismu

Také si povíme o tom:

 •  jaký vliv na symptomy autismu má zrychlená nebo zpomalená elektrická aktivita mozku
  • zaměříme se především na:
   • opožděný, narušený nebo zamrznutý vývoj:
    • řeči, předškolních zručností,…
 • jaký vliv na hypersenzitivitu dítěte má blokáda v oblasti krční oblasti
 • jak přítomnost primitivních reflexů brzdí rozvoj posturálních reflexů a jaký vliv to má na vývoj dětí
 • která z hemisfér je dominantnější a proč je to tak správně
 • jak nerovnováha ve vegatativním nervovém systému ovlivňuje život dětí

Ve druhé části se pak více do hloubky podíváme na:

Neurobiologický obraz

 • Zaměříme se na střevní mikrobiom a jeho funkci. Podíváme se na to jaký má dopad dysbióza na nervový systém a jak to následně může ovlivnit vývoj dítěteCo všechno může způsobit poškození střevní mikroflóry a jak to dokážeme rozpoznat v symptomatice našich dětí.

Také se podíváme na vztahovou vazbu

 • Všichni se rodíme jako společenské bytosti, připravené vytvářet vztahy. Při výchově rozvíjíme hlubokou a trvalou důvěru vůči svým rodičům a dokážeme vyjadřovat všechny svoje emoce, překypujeme radostí, nadšením a zvědavostí. Ale co se stane, když to tak není ? Proč naše děti potláčejí přirozenou životní sílu a tuto vrozenou připravenost na sociální kontakt ? Proč mají strach ze vztahu ? Proč mají děti strach vyjadřovat hluboké potřeby útěchy a radosti. Proč dusí v sobě své přirozené potřeby a stěhují se ze vztahu. Setrvávání v obranném postoji nakonec může vyústit v to, čemu se říká „zablokovaná důvěra“, potláčení vrozených vztahových potřeb útěchy a přátelství. Zaměříme se na typy vztahové vazby a na to jakou symptomatiku můžete pozorovat při tom, kterém typu.

Nakonec si povíme i něco důležitého o NEUROMOTOSENZORICE

děti ztracené v meziprostoru.

Bibiana Naďová

Je dítě z vesmíru a pochopila svoji roli zde na Zemi.

Bibiana je autorka systému komplexní diferenciální diagnostiky.Věnuje se detailní diagnostice poruch jako je ADHD, Autismus, Specifické poruchy učení či Asperger.

Je školitelkou a terapeutkou ve společnosti EEG BIofeedback inštitút Slovensko a terapii se věnuje více jak 13 let.

Lívia Bodó Végh

Je terapeutkou tělem i duší.

Lívia se věnuje senzomotorickým terapiím /zejména pak Ayres a PSMT – plánovaný senzomotorický trénink/ od roku 2013.

záznam doživotně k dispozici