Vyberte stránku

děti ztracené v meziprostoru 1.

vysíláme již toto pondělí

od 18:00

Máte dítě, které nemluví a už dávno by mělo?

Pak se společně podíváme na jeho neuroobraz.

Máte dítě, které nerozumí a už dávno by mělo?

Pak se společně podíváme na to, jestli nemá blokádu v krční oblasti.

Máte dítě, které má jiné zvlášnosti?

Pak se společně podíváme na jeho senzitivitu.

Máte dítě, které má nespecifické symptomy ukazující na PAS?

Pak se společně podíváme na jeho neuromotoriku.

Máte dítě, kterému byl diagnostikován Autismus?

Pak se společně podíváme na jeho symptomy z blízka a najdeme jejich příčinu.

Zajímá Vás jiný odborný pohled na symptomatiku Autismu na základě zobrazovacích metod jako je EEG, EKG, audio a jiné?

Jste psycholog, speciální pedagog, učitel nebo rodič, kterého zajímá problematika autismu?

 Tak právě pro Vás je tato 3 hodinová přednáška.

děti ztracené v meziprostoru 1.

V přednášce „děti ztracené v meziprostoru 1.“ se budeme věnovat:

 • neuropsychologickému
 • neurobiologickému
 • neuromotorickému
 • neurosenzorickému
 • psychologickému obrazu autismu

Také si povíme o tom:

 •  jaký vliv na symptomy autismu má zrychlená nebo zpomalená elektrická aktivita mozku
  • zaměříme se především na:
   • opožděný, narušený nebo zamrznutý vývoj:
    • řeči, předškolních zručností,…
 • jaký vliv na hypersenzitivitu dítěte má blokáda v oblasti krční oblasti
 • jak přítomnost primitivních reflexů brzdí rozvoj posturálních reflexů a jaký vliv to má na vývoj dětí
 • která z hemisfér je dominantnější a proč je to tak správně
 • jak nerovnováha ve vegatativním nervovém systému ovlivňuje život dětí

děti ztracené v meziprostoru 1.

vysíláme již toto pondělí od 18:00

záznam doživotně k dispozici

Bibiana Naďová

Je dítě z vesmíru a pochopila svoji roli zde na Zemi.

Bibiana je autorka systému komplexní diferenciální diagnostiky.Věnuje se detailní diagnostice poruch jako je ADHD, Autismus, Specifické poruchy učení či Asperger.

Je školitelkou a terapeutkou ve společnosti EEG BIofeedback inštitút Slovensko a terapii se věnuje více jak 13 let.