Vyberte stránku

Prodejní stránky

děti ztracené v meziprostoru

Pokračovat ve vysílání budeme po prázdninách z nového studia ve Smolenicích.

vhled do komplexní diferenciální diagnostiky ADHD

Pohled na symptomy ADHD pěkně zeširoka. Skripta a pracovní sešity jsou přiloženy. 52 stran dokumentů a 2,5 hodiny videa.