Vyberte stránku

Vítej v klubu

Upozornění: V případě, že do našeho klubu vstupujete s rouškou, respirátorem či jiným hadrem v obličeji, pak pamatujte že nesete plnou odpovědnost za to co s Vámi nedostatek kyslíku udělá. 

přednáška

děti ztracené v meziprostoru I. + II.

Série přednášek ve které se podíváme na symptomy autismu z úpně jiného úhlu pohledu.

workshop

vhled do komplexní diferenciální diagnostiky ADHD

Více jak 6-ti hodinový workshop o ADHD včetně návodů a pracovních listů pro Vaši domácí práci.

konference

děti ztracené v meziprostoru

Série 30-ti přednášek ve které se podíváme na symptomy nejen ADHD a autismu z úpně jiného úhlu pohledu.

webinář

Ako pracovať zo žiakmi s ADHD v školskom prostredí

Více jak hodinový webinář, který vznikl na základě spolupráce s portálem školskej psychologie.